Home | Woordenweb

- nom -

G : nomos - wet
G : nemoo - verdelen


Nederlands betekenis Engels Frans
agronomie landbouwkunde - agronomie
astronomie sterrenkunde astronomy astronomie
autonoom met eigen wetten, onafhankelijk autonomous autonome
economie huishoudkunde;
beheer van bronnen en uitgaven
economy économie
ergonomie studie van werkomstandig­heden ergonomics ergonomie
metronoom maatgever metronome métronome
nomade rondzwervende
(oorspr: naar toebedeeld stuk land)
nomad nomade
nomogram diagram voor omzetten van schaal­verdelingen nomogram nomogramme
polynoom veelterm polynomial polynôme


L : nomen - naam;   lex - wet

G : logos - woord


Home | Woordenweb