Home | Woordenweb

- gram -

G : teken , tekening


Nederlands betekenis Engels Frans
anagram letterkeer
(b.v.: ketterleer, etterkerel)
anagram anagramme
audiogram diagram voor gehoor­gevoeligheid
(aantal dB(A) - aantal Hz)
audiogram audiogramme
cardiogram hartregistratie cardiogram cardiogramme
cryptogram puzzel in geheimschrift cryptogram cryptogramme
diagram getekende voorstelling diagram diagramme
encefalo­gram hersen­registratie encephalo­gram encéphalo­gramme
fonogram geluids­registratie phonogram phonogramme
gram oude eenheid van massa
(SI: kilogram, 1000 g)
gram(me) gramme
grammatika spraakkunst grammar grammaire
grammofoon platenspeler gramo­phone gramophone
monogram naamteken monogram monogramme
nomogram diagram voor het omzetten van schaal­verdelingen nomogram nomogramme
pictogram figuurtje op aanwijsbord, in gids, etc - pictogramme
programma voorgeschre­ven lijst van uit te voeren zaken program­(me) programme
spectrogram registratie van straling spectro­gram spectro­gramme
stereogram plaatje dat diepte laat zien stereogram stéréogramme
telegram verte-bericht telegram télégramme


G: graphoo - schrijven;   gluphè - kerf

L : elementum - letter


Home | Woordenweb