Home | Woordenweb

- rect -, - reg -, - rig -

L : regere, rexi, rectum - richten
L : regula - liniaal
L : rex - koning
L : rector - bestuurder


Nederlands betekenis Engels Frans
corrigeren verbeteren correct corriger
dirigeren leiden direct diriger
- luchtschip dirigible dirigeable
(aérostat)
erectie oprichting erection érection
rail spoorstaaf rail rail
- rechthoek rectangle rectangle
rectum endeldarm (is recht) rectum rectum
regaal koninklijk;
soort orgelregister
regal régale
regel richtlijn rule règle
regeren besturen rule régner; régir
regime stel regels regime régime
regio gebied region région
regisseur (spel)leider director régisseur
register lijst van gedane zaken;
rij orgelpijpen
register registre
registreren optekenen, vastleggen registrate enregistrer
regulier regelmatig; gewoon regular régulier
riool onderaards afvoerkanaal
(Ned: regel, richel
van F: rigole - greppel)
- -


L : gerere - dragen;   surgere - zich oprichten


Home | Woordenweb