Home | Woordenweb

- lin -

L : linum - vlas, draad;   G : linon - vlas;
L : linea - lijn


Nederlands betekenis Engels Frans
alinea (tekst­onderdeel met) nieuwe regel (paragraph) alinéa
interlinie regelafstand - interligne
lijn draad; kortste verbinding tussen 2 punten line ligne
- tekstregel line ligne
- afkomst lineage -
lineair lijnvormig; in de lengte; met vergelijking
van de 1e graad, met rechte lijn als grafiek
linear linéaire
linea recta regelrecht, rechtstreeks - -
liniaal lat om lijnen te trekken / lengte te meten (ruler) (règle)
linie rij; opstelling naast elkaar;
afstam­mingsreeks
line ligne
linnen doek gemaakt van vlas linen lin
- linnengoed, wasgoed - linge
linoleum vloer­bedekking waarin lijnolie verwerkt is
(uit vlaszaad)
linoleum linoleum
lint smal bandvormig weefsel
( < F: linette - vlaskorrel)
lint -


L : spatium - ruimte;   filum - draad;   lignum - hout


Home | Woordenweb