Home | Woordenweb

- ol -

L: oleum - olie
L: olea / oliva - olijf(boom)


Nederlands betekenis Engels Frans
carbolineum teerolie carbolic oil huile de
goudron
etherische
olie
vluchtige olie (plantaardig) essential oil huile
essentielle
linoleum vloerbedekking waarin lijnolie is
verwerkt
linoleum linoleum
olie brandbare vettige vloeistof met
grote viscositeit
(plantaardig, dierlijk of mineraal)
oil huile
- oliepijpleiding - oléoduc
olieverf met drogende olie aangemaakte
verfstof
oil paint peinture
à l'huile
olijf olie-vrucht olive olive
petroleum aardolie, minerale olie
(mengsel van kool­waterstoffen)
petroleum pétrole


G: elaiè - olijf(boom);   chèmeia - ertsbewerking


Home | Woordenweb