Home | Woordenweb

- min -

L : minera - mijn


Nederlands betekenis Engels Frans
contramine tegenmijn; tegenstreving countermine contre-mine
- mijnwerker miner mineur
mineraal delfstof; uit een mijn (anorganisch,
of van fossielen, zoals aardolie)
mineral minéral
- erts - minerai
mineralogie delfstofkunde mineralogy minéralogie


L : minuere - verkleinen