Home | Woordenweb

- fos - , - fov -

L : fodere , fossum - graven;   fovea - kuil


Neder­lands betekenis Engels Frans
- kloof, kuil, groeve; sloot - fosse; fossé
fossiel versteend overblijfsel fossil fossile
gefossili­seerd versteend fossilized
(petrified)
fossilisé
(pétrifié)
- opgraving - fouille
fouilleren doorzoeken - fouiller
fovea gele vlek in het oog
(kuiltje)
fovea fovéa


Geologische Tijdperken

L : terra - aarde;   G : palaios - oud