Home | Woordenweb

paleo -

G : palaios - oud , voormalig


Nederlands betekenis Engels Frans
Paleoceen oudste Tertiair-tijdvak, 65 - 53 miljoen jaar geleden Palaeocene paléocène
Paleolithi­cum oude steentijd, 500 000 - 14 000 j geleden Palaeolithic paléolithique
paleomagne­tisme fossiel magnetisme, bij stollen van gesteente vastgelegd palaeo­magnetism paléo­magnétisme
paleonto­logie studie van voorhistori­sche uitgestorven organismen palae­ontology paléontologie
Paleozoï­cum tijdperk van oudste leven, 600 - 225 miljoen j geleden Palaeozoic paléozoïque


Geologische Tijdperken

G : presbus - oud, eerbiedwaardig;   geroon - oude man

L : veteranus - oud, beproefd