Home | Woordenweb

- kaen - , - ceen

G : kainos - nieuw, vers


Nederlands betekenis Engels Frans
Holoceen geologisch tijdvak sinds laatste ijstijd
(– 12 000 j)
Holocene holocène
Kaenozoï­cum huidig geologisch hoofdtijdperk Caenozoic ère
cénozoïque
Paleoceen oudste Tertiair-tijdvak Palaeocene paléocène
Pleistoceen tijdvak van 2 miljoen tot 14 000 jaar
geleden
pleistocene pléistocène
Plioceen tijdvak van 12 tot 2 miljoen jaar
geleden
pliocene pliocène


Geologische Tijdperken

G : neos - jong;   L : novus - nieuw