Home | Woordenweb

- hol -

G : holos - geheel


Nederlands betekenis Engels Frans
holisme theorie dat het geheel meer is dan de
som der delen
holism holisme
holocaust brandoffer; algehele vernietiging holocaust holocauste
Holoceen geologisch tijdvak sinds laatste ijstijd
(– 12 000 j)
Holocene holocène
holografie afbeelden in 3 dimensies, met laserlicht holography holographie
hologram holografisch plaatje hologram hologramme
katholiek algemeen catholic catholique


L : omnis - alle, geheel