Home | Woordenweb

- graf -

G : graphoo - schrijven


Nederlands betekenis Engels Frans
biografie levens­beschrijving biography biographie
chromato­grafie chemische analyse
m.b.v. kleuren
chromato­graphy chromato­graphie
dactylo­grafie machine­schrijven - dactylographie
fotografie afbeelden met licht
(chemische werking)
photo­graphy photo­graphie
geografie aard­beschrijving geography géographie
graffiti schrijfsel op muur graffito graffiti
grafiek tekening voor het verband
tussen 2 grootheden
graph(ic) graphique
grafiet koolstof in potlood graphite graphite
grafologie handschrift­kunde graphology graphologie
- enten, doen ontspruiten graft greffer
griffel schrijfstift - greffe
holografie afbeelden in 3 dimensies,
met laserlicht
holography holographie
kristallo­grafie beschrijving van kristalvorm crystallo­graphy cristallo­graphie
krypto­grafie geheims­chrift­kunde crypto­graphy crypto­graphie
lithografie steendruk lithography lithographie
orografie beschrijving van gebergten orography orographie
paragraaf scheidings­teken ¶ of §;
tekstgedeelte
paragraph paragraphe
tachograaf snelheids­recorder tachograph tachygraphe
telegrafie schrijven in de verte telegraphy télégraphie
tomografie doorsnede-afbeelding maken tomo­graphy tomographie
topografie plaats­beschrijving topography topographie
typografie boekdruk­kunst;
wijze van drukken
typography typographie
xerografie droog­kopiëren
(niet chemisch)
xerography xérographie


G : gramma - letter;   L : scribere - schrijven


Home | Woordenweb