Home | Woordenweb

- oro -

G : oros - berg
G : oreios - bergbewoner


Nederlands betekenis Engels Frans
Orion sterrenbeeld; grote jager uit de Griekse
mythologie (uit de aarde geboren)
Orion Orion
orogenese gebergte­vorming orogenesis orogénèse
orografie beschrijving van gebergten orography orographie


L : os, oris - mond;   mons - berg