Home | Woordenweb

- fos - , - fot -

G : phoos, phootos - licht
G : phaoo - schitteren


Nederlands betekenis Engels Frans
fosfenen visuele gewaarwording
niet door licht
phosphene phosphène
fosfor, P element 15, ("lichtdrager") phosphorus phosphore
fosfores­cerend zwak licht gevend;
nalichtend
phosphorescent phosphorescent
fosgeen zeer giftig gas, COCl2,
ontstaat o.i.v. licht
phosgene phosgène
fotochemie studie van de invloed van
licht op chemische reacties
photochemistry photochimie
foto­elektrisch
effect
licht wipt elektronen uit
metaal, bij korte golflengte
photoelectric
effect
effet photo-
électrique
fotografie afbeelding met licht
(chemische werking)
photography photographie
fotometer lichtmeter, fotocel photometer photomètre
foton kleinste quantum van
licht/straling (energie
evenredig met frequentie)
photon photon
fotosfeer lichtend zonsoppervlak photosphere photosphère
fotosynthese maken van organische stof
uit water en koolstof­dioxide,
met licht en chlorofyl
photosynthesis photosynthèse
fototropie wending naar een lichtbron;
verandering door licht
phototropy;
phototropism
-
phototropisme
fotovoltaïsch met zonnecellen (solar cell) (cellule solaire)


Elementaire deeltjes

G : chrooma - kleur

L : focus - haard

L : lucére - schijnen


Home | Woordenweb