Home | Woordenweb

- fen - , - fan -

G : phainoo - tonen, schijnen


Nederlands betekenis Engels Frans
cellofaan doorzichtige kunststof
(uit cellulose)
cellophane cellophane
diafaan doorschijnend diaphanous diaphane
fantasie verbeeldings­kracht fantasy fantaisie
fantoom spookbeeld, schim phantom fantôme
fase verschijnings­vorm;
stand in periodiek gebeuren
phase phase
fenol schijnende stof in koolteer
bij gasbereiding, C6H5OH
(ook: carbol)
phenol phénol
fenomeen (zeldzaam) verschijnsel phenomenon phénomène
fenomeno­logie beschrijving van de
phenomeno­logy phénoméno­logie
fenotype verschijnings­vorm van een
organisme (resultaat van
genotype en omgeving)
phenotype phénotype
fosfeen visuele gewaar­wording niet
door licht (sterretjes zien)
phosphene phosphène


G : phoos - licht;   lampoo - schijnen


Home | Woordenweb