Home | Woordenweb

- cel -

L : cella - kamer,  cellula - kamertje


Nederlands betekenis Engels Frans
cel afgesloten ruimte cell cellule
cellofaan doorzichtige kunststof, uit cellulose cello­phane cello­phane
cellulair celvormig; open geweven cellular cellulaire
celluloid vervormbare stof, uit cellulose
(brandbaar)
celluloid celluloïd
cellulose stof in celwand van plant; celstof cellulose cellulose
fotovolta­ïsche cel zonnecel, geeft met licht elektrische spanning solar cell cellule solaire
intracellu­lair binnen de cel intra­cellular intra­cellulaire


L : nucleus - kern;   G : organon - werktuig


Home | Woordenweb