Home | Woordenweb

- hod - , - od - , - ode -

G : hodos - weg


Nederlands betekenis Engels Frans
anode positieve elektrode
(stroom I van bron naar anode)
anode anode
diode component met 2 elektroden,
laat stroom maar in één richting door
diode diode
elektrode pool of weg waarlangs stroom in- of uitgaat electrode électrode
episode één uit een reeks voorvallen episode épisode
ergode energiepad in een fasenruimte - -
exodus uittocht exodus exode
hodometer afstandsmeter odometer odomètre
kathode negatieve elektrode
(stroom I van kathode naar bron)
cathode cathode
methode werkwijze, weg waarlangs doel bereikt wordt method méthode
periode tijdvak van kringloop period période
synodische
periode
meelooptijd, tussen 2 conjuncties met Zon
(Maan: 29 d, maar 27 d siderisch)
synodic
period
période
synodique


L : via - weg


Home | Woordenweb