Home | Woordenweb

meta -

G : meta - met, tussen, naar


Nederlands betekenis Engels Frans
metabolisme stofwisseling metabolism métabolisme
metafoor beeldspraak metaphor métaphore
metafysica bovenzinne­lijke natuurkunde metaphysics métaphysique
metamorfose gedaante­verwisseling meta­morphosis méta­morphose
metastabiel weinig stabiel metastable métastable
meteoor 'vallende ster':
lichtend spoor van ruimte-gruis
meteor météore
meteorologie weerkunde meteorology météorologie
methode werkwijze method méthode


G : sun - samen, met


Home | Woordenweb