Home | Woordenweb

- morf -

G : morphè - vorm


Nederlands betekenis Engels Frans
amorf vormloos amorphous amorphe
ana­morfose vertekende figuur met goed beeld in
een gebogen spiegel
ana­morphosis ana­morphose
antropo-
morfisme
menselijke eigenschappen geven
aan een ander wezen
anthropo-
morphism
anthropo-
morphisme
isomorf met gelijke vorm isomorphic isomorphe
meta­morfose gedaante­verwisseling meta­morphosis méta­morphose
morfologie studie van de vormen (in
biologie, geologie, taalkunde)
morphology morphologie
polymorf veelvormig polymorphic polymorphe


L : forma - vorm

G : plassoo - vormen;   tupos - vorm


Home | Woordenweb