Home | Woordenweb

- iso -

G : isos - gelijk


Nederlands betekenis Engels Frans
isobaar met gelijke druk isobaric isobare
isochroon met eenzelfde tijdsduur (bv: slinger) isochronous isochrone
isoclien met zelfde magnetische inclinatie isocline isocline
isofonen lijnen van gelijke geluidssterkte - -
isomeer met zelfde atomen, in andere
rangschikking (bv: stereo-)
isomeric isomère
isomorf met gelijke vorm isomorphic isomorphe
isotherm lijn met gelijke temperatuur isotherm isotherme
isotonisch met gelijke osmotische druk isotonic isotonique
isotoop op zelfde plaats in het Periodiek
Systeem, verschillend aantal neutronen in atoomkern
isotope isotope
(an)isotroop (niet) in elke richting gelijk (an)isotropic (an)isotrope


Namen van elementen

L : aequus - gelijk;   insula - eiland (> isolatie)


Home | Woordenweb