Home | Woordenweb

Namen van elementen

in het periodiek systeem


nr   naam betekenis Engels Frans
  nr: atoomnummer = aantal protonen in de atoomkern   (2e kolom: symbool)
 1 H
D
hydro­genium
deuterium
waterstof
(water-maker)
isotoop met
neutron in kern
hydrogen
deuterium
hydrogène
deutérium
 2 He helium zonnegas . .
 
 3 Li lithium uit steen . .
 4 Be beryllium uit beryl (vgl: bril) . .
 5 B borium boor, uit borax boron bore
 6 C carbonium koolstof carbon carbone
 7 N nitrogenium stikstof
(salpeter-maker)
nitrogen azote
 8 O oxygenium zuurstof
(zuurmaker)
oxygen oxygène
 9 F fluor uit vloeispaat fluorine .
10 Ne neon het nieuwe (1898) . .
 
11 Na natrium uit soda sodium sodium
12 Mg magnesium uit Magnesia . .
13 Al aluminium uit aluin . .
14 Si silicium uit kiezelsteen
(L: silex)
silicon .
15 P phosphor lichtdrager phosphorus phosphore
16 S sulphur zwavel sulphur soufre
17 Cl chloor geelgroen chlorine chlore
18 A argon onwerkzaam . .
 
19 K kalium uit potas potassium potassium
20 Ca calcium uit kalk . .
. . . . . .
24 Cr chromium kleurig . .
. . . . . .
36 Kr krypton verborgen . .
 
43 Tc technetium kunstmatig verkregen . .
. . . . . .
52 Te tellurium van de aarde . .
53 I iodium als viooltje, jood iodine iode
54 Xe xenon het vreemde . xénon
 
56 Ba barium het zware . baryum
. . . . . .
80 Hg hydr­argyrum kwik(vlug)-zilver mercury mercure
. . . . . .
88 Ra radium het stralende . .


L : elementum - beginsel;  molecula - deeltje

G : atomos - ondeelbaar;  chèmeia - ertsbewerking


Home | Woordenweb