Home | Woordenweb

- techn -

G : technè - kunde


Nederlands betekenis Engels Frans
bio­technologie beïnvloeden van de werking van levende cellen bio­technology biotechnologie
mnemo­techniek geheugen-kunde mnemonics mnémo-technique
technetium , Tc element 43 (radioaktief, kunstmatig verkregen) Tc Tc
techniek bedrevenheid, toegepaste wetenschap technology technique
technologie wetenschap van de techniek technology technologie


G : tektoon - timmerman;   mèchanè - werktuig;   praxis - bezigheid

L : ars - kunst;   uti - gebruiken