Home | Woordenweb

- art -

L : ars , artis - kunstinertia - traagheid


Nederlands betekenis Engels Frans
ars longa, vita brevis de kunst is lang, het leven kort
(Hippocrates)
- -
- kunst art art
artefact iets kunstmatigs,
door mensen gemaakt
artefact artefact
artificieel kunstmatig artificial artificiel
- ambachtsman artisan artisan
artiest (uitvoerend) kunstenaar artist artiste
inert onwerkzaam; traag inert inerte
- traagheidsprincipe:
voorwerp houdt snelheid
als er geen kracht op werkt
principle of inertia principe d' inertie
natura artis magistra de natuur is van de kunst de
leermeesteres (naam Artis)
- -


L : artus - gewricht

G : technè - kunde


Home | Woordenweb