Home | Woordenweb

- nat -

L : nasci, natus sum = geboren worden
L : natio - geboorte, volksstam
L : natura - geboorte, natuur


Nederlands betekenis Engels Frans
- verwant cognate -
naief argeloos als een kind naïve naïf
- geboren worden - naître
in statu nascendi in staat van wording - -
inter­nationaal tussen verschillende staten inter­national inter­national
- wordend nascent naissant
nataal m.b.t. geboorte natal natal
nataliteit geboortencijfer natality natalité
natie volk; staat nation nation
- inheems; inboorling native (indigène)
- geboorte nativity naissance
natura artis magistra natuur is van kunst de
leermeesteres (naam Artis)
- -
natuur wat vanzelf ontstaan is; aard nature nature
perinataal periode rondom geboorte perinatal périnatal
postnataal na de geboorte - post-natal
prenataal voor de geboorte - prénatal
Re­naissance herleving van wetenschap
en kunst (14e - 16e eeuw)
Re­naissance Re­naissance
supra­nationaal boven het nationale supra­national supra­national


L : oriri - opgaan;   G : bios - leven


Home | Woordenweb