Home | Woordenweb

super - , supra -

L : super, supra - boven
L : superus, superior, supremus - hoog


Nederlands betekenis Engels Frans
sopraan hoogste zangstem soprano soprano
superbe uitmuntend superb superbe
- oppervlakkig superficial superficiel
super­geleiding geleiding zonder weerstand super­conductivity supra-conductivité
- overbodig superfluous superflu
superieur meerdere; hoger superior supérieur
- buitenplaneten (Mars, Jupiter, etc) superior planets planètes supérieures
- oppertoeziener superintendent surintendant
superlatief overtreffend superlative superlatif
supermarkt winkel met zelfbediening supermarket supermarché
- boven­natuurlijk supernatural surnaturel
supernova nieuwe ster met heel grote uitbarsting supernova supernova
superponeren er bovenop plaatsen superpose superposer
supersonisch sneller dan het geluid supersonic supersonique
- bijgeloof superstition superstition
supervisie oppertoezicht supervision surveillance
super­vloeibaar zonder viscositeit (helium bij een
temperatuur onder 2 K)
superfluid superfluide
supranatio­naal boven het nationale supranational supranational
- hoogste supreme suprême


L : infra - onder ; sub - onder

G : hyper - boven


Home | Woordenweb