Home | Woordenweb

- duc -

L : ducere , ductum - brengen;   educare - opvoeden


Nederlands betekenis Engels Frans
abductie weg-, ontvoering abduction abduction
aquaduct waterleiding aqueduct aqueduc
conducteur (be)geleider conductor conducteur
deduceren afleiden uit algemene regels deduce déduire
- buis, leiding duct, conduit conduit(e)
ductiel taai, smeedbaar ductile ductile
- hertog (oorspr: legerleider) duke duc
educatie opvoeding; onderwijs education éducation
- gaspijpleiding - gazoduc
inductie afleiding uit voorbeelden;
opwekking van stroom in spoel
induction induction
introduceren inleiden introduce introduire
magnetische
inductie, B
natuurkundige grootheid:
vector voor magnetisch veld
(SI-eenheid: tesla, T)
magnetic
induction
induction
magnétique
obductie lijkschouwing, autopsie - -
- oliepijpleiding - oléoduc
product voortbrengsel product produit
reduceren herleiden; verminderen reduce réduire
reproduceren weer voortbrengen reproduce reproduire
- verleiden seduce séduire
- halfgeleider semiconductor semi-conducteur
subductie geleidelijk verdwijnen van
oceaanbodem onder continent
subduction -
- onderwerpen subdue -
- supergeleiding super-conductivity supra-conductivité
- vertaling - traduction
viaduct overbrugging viaduct viaduc


L : ferre - dragen


Home | Woordenweb