Home | Woordenweb

- ops - , - opt -

G : opsis - het zien
G : oops , ophthalmos - oog
G : dioptèr - verspieder


Nederlands betekenis Engels Frans
autopsie lijkschouwing ("zelf zien"),
obductie
autopsy autopsie
biopsie levend weefsel uitnemen
voor onderzoek ("leven zien")
biopsy biopsie
cycloop gigantische eenoog cyclops cyclope
dioptrie eenheid van lens- en brilsterkte S,
2 dpt - brandpunts­afstand 0,5 m,
4 dpt bij  f = 0,25 m, enz
dioptre dioptrie
dioptrisch met doorzicht (niet met spiegels),
bv: kijker met lenzen
dioptric dioptrique
myopie bijziendheid
"min"-bril nodig voor de verte
myopia myopie
oftalmie oogontsteking ophthalmia ophthalmie
oftalmo­logie oogheelkunde ophthalmo­logy ophthalmo­logie
optica natuurkunde van het licht optics optique
opticien brillenmaker *) optician opticien
optisch gezichts-; met lichtstralen optic(al) optique
panopti­cum wassenbeelden-tentoonstelling - -
presbyopie oudziendheid (G: presbus - oud)
"plus"-bril nodig voor lezen
presbyopia presbytie
synopsis overzicht synopsis synopsis

    *)  "bril" van beryl, een edelsteenL : oculus - oog;   videre - zien

G : phoos - licht;   skopeoo - kijken


Home | Woordenweb