Home | Woordenweb

- scop -

G : skopeoo - kijken, zoeken


Nederlands betekenis Engels Frans
bioscoop filmtheater
("bekijk levende beelden")
(cinema) (cinéma)
bisschop kerkelijk opziener (episkopos) bishop évèque
caleidoscoop kijkbuis met spiegels
voor mooie patronen
kaleidoscope kaléidoscope
dactylo­scopie identificatie met vingerafdruk dactyloscopy dactyloscopie
echoscopie kijken met echo van ultrasone
trillingen
echoscopy echoscopie
elektroskoop toestel voor bepalen van
elektrische lading
electroscope électroscope
endoscoop inkijktoestel endoscope endoscope
horoscoop geboorte-uur-kijker horoscope horoscope
hygro­scopisch vocht trekkend uit lucht hygroscopic hygroscopique
macro­scopisch met blote oog te zien macroscopic macroscopique
microscoop kijker voor het kleine microscope microscope
oscilloscoop trillingskijker oscilloscope oscilloscope
periscoop rondkijk­toestel met spiegels of
prisma's (b.v. in onderzeeboot)
periscope périscope
spectroscoop spectrum­kijker spectroscope spectroscope
stereoscopie ruimtelijk zien door verschillend
beeld in linker- en rechteroog
stereoscopy stéréoscopie
stethoscoop instrument om lichaams­geluid
hoorbaar te maken voor
auscultatie (G: stèthos - borst)
stethoscope stéthoscope
telescoop verrekijker telescope télescope


L: specere - kijken;   videre - zien

G : opsis - het zien


Home | Woordenweb