Home | Woordenweb

- son -

L : sonare - klinken


Nederlands betekenis Engels Frans
consonant mede-klinker consonant consonne
dissonant wanklank dissonant dissonant
infrasoon met frequentie lager dan
20 Hz (onhoorbaar)
infrasonic infrasonore
resoneren meeklinken, -trillen resonance résonance
sonar met geluid bepalen van koers
en plaats (onder water)
SOund
Navigation
And
Ranging
sonar
sonate soort muziekstuk sonata sonate
- geluidsbarrière sonic barrier barrière
sonique
sonnet klankdicht sonnet sonnet
sonoor klankvol sonorous sonore
- geluid; klinken sound son; sonner
super­sonisch sneller dan het geluid supersonic supersonique
ultrasoon met frequentie hoger dan
20 kHz (onhoorbaar)
ultrasonic ultrasonique


L : audire - horen

G : akouoo - horen;   phoonè - stem


Home | Woordenweb