Home | Woordenweb

- thea - , - theo -

G : theooria - onderzoek;   theaomai - bekijken


Nederlands betekenis Engels Frans
amfitheater theater met rijen aan
beide kanten
amphitheatre amphithéâtre
filmtheater bioscoop, cinema - -
theater schouwburg theatre théâtre
theodoliet hoekmeetinstrument
(G: dèlos - duidelijk)
theodolite theodolite
theorema bewezen stelling theorem théorème
theorie systeem van verklarings-
hypothesen en -wetten
theory théorie


G : theos - god;   skopeoo - kijken

L : scaena - toneel


Home | Woordenweb