Home | Woordenweb

-thek- , -them- , -thes-

G : thesis - stelling
G : thèkè - bewaarplaats
L : thema - sterrenbeeld bij geboorte


Nederlands betekenis Engels Frans
antithese tegenstelling antithesis antithèse
apotheek bewaarplaats van
geneesmiddelen
(pharmacy;
dispensary)
(pharmacie)
bibliotheek bewaarplaats van boeken (library) bibliothèque
discotheek bewaarplaats van platen;
dancing
(record library)
discotheque
discothèque
hypotheek geldlening met huis als
onderpand
(mortgage) hypothèque
hypothese veronderstelling hypothesis hypothèse
mediatheek bewaarplaats van
informatiemiddelen
- -
prothese kunstlid (been, arm) prosthesis prothèse
synthese samenstelling synthesis synthèse
thema grondgedachte theme thème
thesaurus lijst van beschikbare
woorden ("schatkamer")
thesaurus thésaurus
- schat treasure trésor
these stelling; proefschrift thesis thèse


G : theooria - onderzoek


Home | Woordenweb