Home | Woordenweb

hypo -

G : hupo - onder


Nederlands betekenis Engels Frans
hypo­chondrie zwaarmoedig­heid met ziektevrees hypo­chondria hypocondrie
hypocriet huichelaar hypocrite hypocrite
- onderhuids hypodermic hypo­dermique
- injectiespuit hypodermic needle
(syringe)
(seringue)
hypofyse hersen­aanhangsel hypophysis hypophyse
hypoglyk­emie verlaagde bloedsuiker­spiegel hypo­glycaemia hypo­glycémie
hypotenusa schuine zijde
(in rechthoekige driehoek)
hypotenuse hypoténuse
hypotheek geldlening met huis als onderpand (mortgage) hypothèque
hypothermie onderkoeling hypothermia hypothermie
hypothese veronderstel­ling hypothesis hypothèse


L : sub - onder;   G : hyper - boven


Home | Woordenweb