Home | Woordenweb

- jac - , - ject -

L : iacere, iactum - werpen
L : inicere, iniectum - inwerpen


Neder­lands betekenis Engels Frans
abject verwerpelijk abject abject
- naburig adjacent adjacent
- gemak ease aise < adjacent
- gissing, vermoeden conjecture conjecture
ejaculatie (zaad)lozing ejaculation éjaculation
- uitwerpen eject -
injectie inspuiting injection injection
interjectie tussen­werpsel interjection interjection
jet straal­(vliegtuig) jet jet
object voorwerp object objet
objectief waardevrij; doelwit; object-lens objective objectif
- bezwaar objection objection
project plan project projet
projecte­ren afbeelden op een scherm project projeter
projectiel weg­geschoten voorwerp projectile
(missile)
projectile
- afwijzen reject rejeter
subject onderwerp subject sujet
traject baan trajectory trajet


G : balloo - werpen


Home | Woordenweb