Home | Woordenweb

- ball - , - blem - , - bol -

G : balloo - werpen;  bolè , blèma - worp


Nederlands betekenis Engels Frans
anabolisme opbouw van lichaams­weefsel,
assimilatie
anabolism anabolisme
ballista stenenwerp­tuig in de Oudheid ballista balista
ballistiek studie van banen van projectielen
(kogel, raket)
ballistics balistique
bolide vuurbol, heldere meteoor
(vaak met explosie)
bolide bolide
diabolisch duivels (G: diabolos - lasteraar) diabolic(al) diabolique
- duivel devil diable
diabolo dubbele kegel (spel) - diabolo
embleem symbolische figuur emblem emblème
embolie verstopping embolism embolie
hyperbool overdrijving; kegelsnede
(grote hoek met grondvlak)
hyperbola
(conic)
hyperbole
katabolisme afbraak eiwitten, koolhydraten,
vetten (geeft energie), dissimilatie
catabolism catabolisme
metabolisme stofwisseling metabolism métabolisme
parabel gelijkenis, vergelijkend verhaal parable parabole
- woord;
praten
- parole;
parler
parabool kegelsnede, evenwijdig aan zijde parabola parabole
probleem opgeworpen vraagstuk problem problème
symbool zinnebeeld; teken symbol symbole


L : iacere - werpen


Home | Woordenweb