Home | Woordenweb

dia -

G : dia - doorheen


Nederlands betekenis Engels Frans
adiabatisch zonder warmte-uitwisseling adiabatic adiabatique
diabetes suikerziekte diabetes diabète
diabolisch duivels diabolic(al) diabolique
- duivel devil diable
diafaan doorschijnend diaphanous diaphane
diafragma ringvormig plaatje;
lensopening; middenrif
(G: phragma - verschansing)
diaphragm diaphragme
diagnose vaststelling (van ziekte) diagnosis diagnose
diagonaal dwars(lijn) diagonal diagonal(e)
diagram schetsmatige tekening diagram diagramme
dialect streektaal dialect dialecte
dialoog tweegesprek dialogue dialogue
dialyse scheiding dialysis dialyse
diameter middellijn diameter diamètre
dia(positief) licht­doorlatende afbeelding (slide) diapo(sitive)
dioptrie eenheid van brilsterkte dioptre dioptrie


L : per - doorheen


Home | Woordenweb