Home | Woordenweb

- bat - , - bet -

G : bainoo - gaan,  basis - stap

Nederlands betekenis Engels Frans
adiabatisch zonder warmte-uitwisseling adia­batic adia­batique
akrobaat koorddanser ("spitsloper") acro­bat acro­bate
diabetes suikerziekte:
suiker gaat door het lichaam,
gevolg: hyperglyk­emie
(insuline nodig)
dia­betes dia­bète

L : basis - voetstuk

L : gradus - stap

L : ire - gaan