Home | Woordenweb

- gon -

G : goonia - hoek


Nederlands betekenis Engels Frans
diagonaal dwars(lijn) diagonal diagonal(e)
goniometrie hoek­meetkunde goniometry goniométrie
goniometrie hoek­meetkunde
(sinus, tangens ...)
trigono­metry trigono­métrie
hexagon zeshoek hexagon hexagone (vorm
van Frankrijk)
pentagon vijfhoek pentagon (gebouw
in Washington)
pentagone
polygoon veelhoek polygon polygone
trigono­metrie driehoeks­meting trigono­metry trigono­métrie


L : sinus - bocht

L : tangens - aanraker

L : angulus - hoek
Home | Woordenweb