Home | Woordenweb

- tact - , - tang -

L : tangere, tactum - aanraken;   contingere - te beurt vallen


Nederlands betekenis Engels Frans
- bereiken attain atteindre
contactlens lens die het oog aanraakt contact lens verre de
contact
- besmettelijk contagious contagieux
contaminatie verontreiniging contamination contamination
- aangrenzend contiguous contigu
contingent toegewezen aandeel contingent contingent
contingentie toevalligheid contingency contingence
intact onaangeroerd intact intact
integer eerlijk (van: intager) - intègre
noli me
tangere
kruidje-roer-me-niet;
huidziekte
noli me
tangere
noli me
tangere
tact gevoel voor wat juist is tact tact
tactiek aanpakbeleid tactics tactique
- voelbaar tactile tactile
tangens verhouding van overstaande
en aanliggende rechthoekszijde
(goniometrische funktie);
raaklijn
tangent tangent
- tastbaar tangible tangible


L : tingere, tinctum - indopen


Home | Woordenweb