Home | Woordenweb

- integ -

L : integer - gaaf


Nederlands betekenis Engels Frans
desintegreren ontbinden, uiteenvallen disintegrate désintégrer
- geheel entire entier
integer eerlijk ("onaange­tast") - intègre
- geheel getal integer -
integraal geheel;
som van oneindig veel differentialen
(oppervlakte onder grafiek)
integral intégrale
integreren volledig of geheel maken;
integraal berekenen
integrate intégrer
integriteit eerlijkheid, onkreukbaar­heid integrity intégrité
IC geïntegreerde schakeling
(op chip)
Integrated
Circuit
circuit
intégré


L : in-  -  in- , on-

L : tegere - bedekken


Home | Woordenweb