Home | Woordenweb

il - , im - ,in - , ir -

L : in , indu - in;   L : in-  -  on-


Nederlands betekenis Engels Frans
illuminatie verlichting illumination illumination
- onlogisch illogical illogique
impliciet erin opgenomen implicit, implied implicite
incoherent zonder samenhang incoherent incohérent
industrie nijverheid industry industrie
infectie besmetting infection infection
injectie inspuiting injection injection
inversie omkering inversion inversion
- bestraling irradiation irradiation
irrigatie bevloeiing irrigation irrigation


Meer woorden:   in-,  on-

L : infra - onder;   integer - geheel

L : inter - tussen;   intra - binnen

G : en - in


Home | Woordenweb