Home | Woordenweb

- plic - , - plex

L : plicare - vouwen, oprollen;   plexus - gevlochten


Nederlands betekenis Engels Frans
- medeplichtige accomplice complice
applicatie toepassing application application
complex ingewikkeld complex complexe
complicatie verwikkeling complic­ation complic­ation
- uitstalling, vertoning;
beeldscherm
display -
dupliceren 2e exemplaar maken duplicate doubler
emplooi gebruik, werkkring employ emploi
explicatie verklaring explication explication
expliciet uitdrukkelijk explicit explicite
exploiteren ontginnen; uitbuiten exploit exploiter
impliceren met zich meebrengen imply impliquer
multiplex hout met veel lagen plywood -
multi­pliceren vermenig­vuldigen multiply multiplier
perplex onthutst perplexed perplexe
- plooi pleat pli
replica kopie replica réplique
repliek antwoord reply réplique
- soepel supple souple
- smeken, zich buigen supplicate supplier
triplex driedubbel (hout) plywood -


L : flectere - buigen


Home | Woordenweb