Home | Woordenweb

- du -

L : duo - twee;   dubius - twijfelend


Nederlands betekenis Engels Frans
- twee - deux
dualisme tweeslachtig­heid (bv: golf en deeltje, of:
materie en geest); tegenstelling: monisme
dualism dualisme
dubbel tweemaal double double
dubieus twijfelachtig dubious douteux
duel tweegevecht duel duel
duet muziek voor twee stemmen duet duo
duodenum
(digitorum)
twaalf­vingerige darm (L: duodeni - 12) duodenum duodénum
duplex tweevoudig duplex duplex
duplicaat dubbel exemplaar duplicate duplicata


L : bini - paar

L : numerare - tellen


Home | Woordenweb