Home | Woordenweb

- mon -

G : monos - alleen


Nederlands betekenis Engels Frans
monarch alleen­heerser monarch monarque
- klooster monastery monastère
monisme stelsel met 1 beginsel
(anders: dualisme)
monism monisme
monnik man die afgeschei­den van de
wereld leeft
monk moine
mono-
chromatisch
met één kleur of frequentie
(lichtsoort)
mono­chromatic mono­chromatique
monochroom in één kleur monochrome monochrome
monocle kijkglas voor één oog monocle monocle
monocultuur verbouw van 1 gewas monoculture monoculture
monogaam met 1 persoon gehuwd monogamous monogame
monogram teken met letters monogram monogramme
monolithisch uit één stuk monolithic monolithique
monoloog alleenspraak monologue monologue
monomaan beheerst door één idee monomaniac monomane
monotoon eentonig monotonous monotone


L : solus - alleen;   unus - één


Home | Woordenweb