Home | Woordenweb

- uni -

L : unus - één


Nederlands betekenis Engels Frans
reünie hereniging reunion réunion
U.N. Verenigde Naties United
Nations
Nations
Unies
- één - un(e)
unaniem eenstemmig unanimous unanime
unie vereniging union union
uniek enig, onvergelijke­lijk unique unique
unificatie eenmaking unification unification
uniform eenvormig uniform uniforme
URL eenvormige plaatsbepaler
van hulpbron
Uniform
Resource
Locator
-
- eenheid, bij meting van grootheid
(b.v.: in het SI)
unit
(measure,
quantity)
unité
universeel algemeen universal universel
universiteit instelling van weten­schappelijk
onderwijs
university université
universum heelal, kosmos universe
(space)
univers
USB universele seriële bus Universal
Serial Bus
-


L : numerare - tellen;   L : solus - alleen

G : monos - alleen


Home | Woordenweb