Home | Woordenweb

- spat -

L : spatium - ruimte


Nederlands betekenis Engels Frans
- luchtruim airspace espace aérien
cyber-space computer-wereld cyber space -
- ruimte tussen de sterren interstellar space espace interstellaire
- ruimtesonde space probe sonde spatiale
space shuttle ruimteveer space shuttle navette spatiale
- ruim spacious spacieux
spatie tussenruimte space espace
- ruimtelijk spatial spatial


G : kosmos - ordening;   stereos - vast

L : linea - lijn;   universum - heelal


Home | Woordenweb