Home | Woordenweb

- prob -

L : probare - beproeven


Nederlands betekenis Engels Frans
- goedkeuren approve approuver
probaat beproefd, effectief - -
- (on)waar­schijnlijk (im)probable (im)probable
probabiliteit waarschijnlijk­heid probability probabilité
- proeftijd probation probation
- peilen, polsen probe -
proberen beproeven, trachten - (essayer)
- rechtschapen­heid probity probité
- bewijs proof preuve
- bewijzen prove prouver
- ruimtesonde space probe -


L : periri - ondervinden;   temptare - betasten


Home | Woordenweb