Home | Woordenweb

- put -

L : putare - rekenen , menen


Nederlands betekenis Engels Frans
- rekening account compte
- rekenen compute
(calculate)
compter
(calculer)
computer*) gegevens-verwerker
(invoer, geheugen,
programmatuur,
processor, uitvoer)
computer
(input, memory,
software,
processor, output)
ordinateur°)
(entrée, mémoire,
logiciel,
processeur, sortie)
- tellen count compter
- toonbank, loket counter comptoir
deputatie afvaardiging
(oorspr: om te schatten)
(delegation) députation
- korting discount -
disputabel betwistbaar disputable discutable
imputatie aantijging imputation imputation
kantoor werkvertrek
(van: comptoir)
(office) (office)
- vermeend putative putatif
reputatie goede naam, faam,
wat je wordt aangerekend
reputation réputation

    *)  September 1963: "Momenteel zijn er ongeveer 100 computers in Nederland in gebruik",
volgens het tijdschrift Pythagoras, nr. 3-1, p. 18.


    °)  Het woord 'ordinateur' voor computer stamt uit 1955, zie: Que diriez-vous d'"ordinateur"?
en ook: Deus ordinator (bijna was het geworden: 'ordinatrice').
Webwoorden

L : numerare - tellen;   G : arithmos - getal


Home | Woordenweb