Home | Woordenweb

- memo -

L : memoria - geheugen
L : meminisse - zich herinneren


Nederlands betekenis Engels Frans
- herdenken com­memorate com­mémorer
memoires levens­herinneringen memoirs mémoires
memo(ran­dum) mededeling op papier memo mémo
memorabel onvergetelijk memorable mémorable
- gedenkteken memorial mémorial
memorie geheugen memory mémoire
- cache-geheugen
(printer, harde schijf etc)
cache
memory
mémoire
tampon
memoriseren uit 't hoofd leren memorize mémoriser
pro memorie,
p. m.
om niet te vergeten - -
RAM computer­geheugen,
veranderbaar
Random Access
Memory
RAM,
mémoire vive
- zich herinneren remember (se rappeler)
reminiscen­tie herinnering reminis­cence réminis­cence
ROM computer-geheugen,
alleen te lezen
Read Only
Memory
ROM,
mémoire morte
CD-ROM idem, op compact disc CD-ROM CD-ROM


L : mens - geest

G : mnaomai - zich herinneren


Home | Woordenweb