Home | Woordenweb

- ced - , - ces -

L : cedere , cessum - gaan


Nederlands betekenis Engels Frans
abces zweer abscess abcès
accessie toegang access (xs) accès
accessoires toebehoren accessories accessoires
antecedenten verleden van persoon antecedents antécédents
- toegeven concede concéder
concessie vergunning concession concession
- overlijden decease décéder
- overschrijden exceed excéder
exces buitensporig­heid excess excès
intercederen tussenbeide komen intercede intercéder
precedent voorgaand geval precedent précédent
precessie asbeweging van tol, aarde precession précession
- voortgaan, handelen proceed procéder
procedure werkwijze procedure procédé
proces verloop process procès
processie optocht procession procession
processor verwerker (bv: van computer) processor processeur
reces tijdelijk uiteengaan recess -
recessie teruggang recession récession
recessief niet tot uiting komend
(erfelijk kenmerk)
recessive récessif
succes goed gevolg success succès
successie op(een)­volging succession succession


L : ire - gaan


Home | Woordenweb