Home | Woordenweb

- calc -

G : chalix - kalk;   L : calx , calcis - kalk
L : calculus - steen op rekenbord
L : calx , calcis - hiel;  calcare - met voeten persen

Nederlands betekenis Engels Frans
kalk calciumoxide, CaO (lime) chaux
kalksteen witte steensoort (limestone) calcaire
- krijt chalk -
- verkalking calcification calcification
calcium, Ca element 20, wit metaal calcium calcium
- niersteen - calcul rénal
calculator rekenmachine calculator calculateur
- weg(dek) causeway chaussée
- schoen - chaussure
calqueren overtrekken, kopiëren - calquer
recalcitrant weerspannig recalcitrant récalcitrant
- gelijkvloers - rez-de-chaussée


L : putare - rekenen

G : lithos - steen


Home | Woordenweb