Home | Woordenweb

- ren -

L : ren - nier


Nederlands betekenis Engels Frans
- bijnier adrenal gland glande
surrénale
adrenaline hormoon uit bijnieren adrenalin
(epinephrin)
adrénaline
- niersteen - calcul rénal
- nier (kidney) rein
renaal van de nieren renal rénal


G : nephros - nier;   ouron = urine